• نمایندگی ها
  • نمایندگی ها

Scope : province/country :
آذربایجان غربی
  • استان آذربایجان غربی - سلماس (نماینده محصولات لبنی) Management:مهرداد فرزامی Phone:02165435510 - 09108569467 Address:استان آذربایجان غربی - شهر سلماس
  • استان آذربایجان غربی - بوکان (نماینده محصولات لبنی) Management:مهرداد فرزامی Phone:02165435510 - 09108569467 Address:استان آذربایجان غربی - شهر بوکان
  • استان آذربایجان غربی - ارومیه (نماینده محصولات فست فودی و لبنی) Management:مهرداد فرزامی (مدیر فروش) Phone:02165435510 - 09108569467 Address:استان آذربایجان غربی - شهر ارومیه
Management:
Phone:
Address: