• آشپزی سالم

سیب زمینی هاسل بکلطفاً ویدئوی آموزشی را مشاهده نمایید.

علائم بیماری کم خونی ممکن است بسته به میزان و شدت تخلیه ذخایر آهن در بدن بصورت رنگ پریدگی دائمی مخاط زبان و پلک چشم، خستگی و بی حالی، سرگیجه، خواب رفتن دست و پا و در مراحل پیشرفته، تنگی نفس همراه با تپش قلب و تورم قوزک پا بروز نماید.

Management:
Phone:
Address: